Сайт для врачей и фармацевтов
Карта сайта Сделать стартовой Добавить в избранное
Loading
Медицинский информационный портал
Может ли улыбка улучшить настроение?

Улыбка на лице не всегда влияет на наши эмоции...


Сравнительная эффективность антитромботических режимов при хронической сердечной недостаточности. Данные исследования WATCH

Роль антитромботической терапии при хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с синусовым ритмом обсуждается много лет. В частности, оживленные дискуссии вызывает воп..


Адъювантная химиотерапия при ранних стадиях рака молочной железы у пожилых больных: стандартные схемы эффективнее капецитабина.

Пожилой возраст является фактором риска при раке молочной железы (РМЖ). Большая часть смертей от РМЖ происходит именно у пожилых. Не всегда  у них удается провести лечение сог..


Выживание в самолете. Коллекция фактов

Международная Организация Гражданской Авиации\International Civil Aviation Organisation подсчитала, что во время авиакатастроф пассажирских самолетов, происходивших в 1930-е годы,..


Нейропротекторная терапия в лечении синдрома вегетативных дисфункций у детей и подростков

За последние десятилетия характер сердечно-сосудистой патологии существенно изменился: значительно уменьшилась частота ревматических поражений сердца и бактериальных эндокардитов..


О безопасном применении жаропонижающих средств у детей

Жаропонижающие лекарственные средства - препараты, наиболее часто используемые для лечения детей как педиатрами, так и родителями. Этому способствуют бытующие представления об опас..


Наследственные и приобретенные причины внезапной смерти

За последние два десятилетия были изучены генетические основы различных форм кардиологических заболеваний и достигнуто лучшее понимание причин данных патологических нарушений, их м..


Підсумки науково-практичної конференції «Актуальні питання планування сім’ї». Підсумки науково-практичної конференції «Актуальні питання планування сім’ї».

Підсумки науково-практичної конференції «Актуальні питання планування сім’ї».

…Коли ми говоримо про репродуктивне здоров’я, ми розуміємо не тільки здоров’я жінок та чоловіків, але здоров’я кожної сім’ї. Ми говоримо про збереження здоров’я нації…
25 жовтня 2012 року МОЗ України та Громадська організація соціальних інформаційних ініціатив «ПРОСВІТА» провели науково-практичну конференцію на тему «Актуальні питання планування сім’ї» з онлайн-трансляцією на порталі www.medprosvita.com.ua.

Конференція відбулась за участю представників МОЗ України, Бюро ВООЗ в Україні, Програми USAID «Здоров’я жінок України», БФ «Здоров’я жінок та планування сім’ї», кафедр ХМАПО та Донецького НМУ, головних спеціалістів з акушерства та гінекології, головних спеціалістів загальної практики-сімейної медицини, керівників обласних центрів планування сім’ї.

В перебігу конференції вони обговорили питання збереження репродуктивного здоров’я жінок України, ефективності існуючих концепцій планування сім’ї, а також недоліків та переваг сучасних методів контрацепції.

Відкрили конференцію вітальними словами Коломейчук Валентина Миколаївна, к.мед.н., заступник начальника управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України та Думчева Анастасія Юріївна, спеціаліст програм сексуального та репродуктивного здоров’я, здоров’я дітей та підлітків, Бюро ВООЗ в Україні.

Обидва доповідачі відмітили, що ефективна система планування сім’ї впливає на досягнення значущих цілей для суспільства - покращення здоров’я жінок та матерів, сприяє формуванню гендерної рівності, подолання бідності, формуванню здорового суспільства за рахунок просвітницької роботи з підлітками. Україна вже досягла значних досягнень в питаннях планування сім’ї і слугує гарним прикладом для інших країн. Але ще треба працювати над покращенням якості послуг, кращому моніторингу за виконанням цих концепцій, регулярному збору та аналізу даних, залученню до роботи в напрямку ПС середньої ланки медичних працівників.

У своїй доповіді «Актуальні питання планування сім’ї в Україні» пані Коломейчук відмітила, що питання ПС є досить важливими як у всьому світі, так і в Україні. І наша держава повинна ефективніше працювати над збереженням репродуктивного здоров’я жінок України та захистом їх репродуктивних прав.

Однією з наймасштабніших проблем є проблема небажаної вагітності та абортів. Аборт не повинен бути методом планування сім’ї. Статистичні данні свідчать про те, що кількість абортів в Україні зменшується в порівнянні з минулими роками, але, на жаль, сьогодні все ще фіксуються випадки проведення абортів, що не відповідають вимогам протоколів МОЗ України, що проводяться в неакредитованих закладах та можуть призводити до інвалідизації, а інколи і до смертельних випадків серед пацієнток. Щоб запобігти небажаній вагітності треба підвищувати обізнаність жінок щодо різних методів контрацепції. Саме це має на меті проект «Комплексна медична допомога у випадку небажаної вагітності», що почав втілюватися в Україні з 2009 року за підтримки ВООЗ, Благодійного Фонду «Здоров’я жінки та планування сім’ї» та МОЗ України.

Анастасія Думчева ознайомила учасників з Міжнародними положеннями з планування сім’ї. Особливу увагу Анастасія приділила Глобальній стратегії з охорони здоров'я жінок та дітей, що була розроблена за ініціативи Головного секретаря ВООЗ у 2010 році. Згідно цієї концепції послуги з ПС повинні стати базисними, гарантованими та доступними для населення у переліку комплексного надання інших послуг з покращення здоров'я матерів та дітей.

Перші згадки про необхідність створювати програми ПС були зроблені у 1978 році в Алма-Атинській Декларації. Згідно статті 6 первинна медико-санітарна допомога включає в себе як мінімум: просвіту з найбільш важливих проблем охорони здоров'я і методів їх попередження та вирішення, сприяння забезпеченню раціонального харчування, доброякісного водопостачання та проведенню основних санітарних заходів; охорону здоров'я матері та дитини, в тому числі планування сім'ї; імунізацію проти основних інфекційних захворювань; профілактику ендемічних в даному районі хвороб і боротьбу з ними; відповідне лікування поширених захворювань і травм; та забезпечення основними лікарськими засобами.

Дійсно, не дивлячись на те, що охорона здоров'я зазнала значних змін на глобальному рівні, ті цінності, що лягли в основу Алма-Атинської декларації, пройшли випробування часом і залишилися незмінними. ПС була та залишається послугою, яку повинна надавати первинна ланка охорони здоров’я та інтегруватися в наявні структури ПМСД.

У своїй доповіді Ольга Бондаренко , координатор клінічних тренінгів програми USAID «Здоров'я жінок України» різні розповіла про такі підходи до ПС, як використання контрацепції відповідно до періодів життя. Консультування за періодами життя жінки є актуальною та якісною стратегією, що дозволяє в умовах дефіциту часу чітко та лаконічно довести потрібну інформацію до жінки чи сімейної пари. Лікар з’ясовує в якому періоді життя перебуває зараз жінка і дає поради щодо використання контрацептивів, прийнятних саме для цього періоду. Серед переваг такого підходу є визначення потреб в ПС і надання інформації та послуг при зміні цих потреб. Такий підхід дозволяє працювати над зниженням рівня материнської та дитячої смертності та рівнем незапланованої вагітності і проведенням абортів.

З доповіддю на тему «Погляд на сучасні методи і засоби контрацепції: основні недоліки і переваги. Медичні критерії прийнятності, обстеження перед початком використання контрацептивів» виступила Cтрук Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри перинатології та гінекології ХМАПО. Згідно статистичних даних високоефективним методом запобігання небажаної вагітності є комбіновані оральні контрацептиви (КОК), однак в Україні вони не досить поширені. Це наштовхує на думку, що власне самі лікарі не впевнені в ефективності та безпечності цього методу. Для оцінки безпечності будь-якого методу контрацепції необхідно з’ясувати наявність абсолютних протипоказань для його використання, а також станів, що потребують додаткових досліджень перед застосуванням чи в процесі використання того чи іншого контрацептиву. Також Тетяна Анатоліївна підкреслила, що жінці необхідно регулярно відвідувати лікуючого акушера-гінеколога, та оперативно звернутися за консультацією до лікаря в разі настання побічних ефектів чи погіршення здоров’я під час використання контрацептивів.

Одну з болючих тем, про міфи та реалії застосування гормональної контрацепції, висвітлила у своєму виступі Квашенко Валентина Павлівна, д.м.н., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького НМУ. Починаючи з 1995 року в Україні послідовно реалізуються програми репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. В рамках цих програм проводиться значна просвітницька робота з формування здорового способу життя, профілактиці небажаної вагітності, скринінгу та профілактиці ІПСШ, використанню контрацептивів та прегравідарній підготовці до вагітності.

Валентина Павлівна навела світову статистку щодо використання різних методів контрацепції і підкреслила, що в Україні існує певна недовіра до гормональних контрацептивів, незважаючи на те, що вони рекомендовані ВООЗ та мають один із найнижчих показників індексу Перля. Служби ПС в Україні повинні робити все, щоб подолати міфи щодо негативних наслідків використання гормональної контрацепції, що допоможе попередити небажані вагітності, зберегти репродуктивне здоров’я жінок та допоможе подружнім парам народжувати здорових нащадків.

Про роль та місце Центру ПС у світлі реформування медичної галузі в Україні розповіла Ошовська Тетяна Тихонівна, керівник Вінницького обласного центру планування сім’ї. Тетяна Тихонівна поділилася досвідом Вінницької області щодо втілення програм ПС. На Вінниччині було розроблено реєстр жінок репродуктивного віку, які мають в анамнезі екстрагенітальні, перинатальні та акушерські проблеми; реєстр дітей з ВВР і сімей, які мають спадкову і хромосомну патологію. Поняття ПС і РЗ перестали бути лише термінами, вони почали системно втілюватися в життя. Змінилася якість консультування пацієнтів, надаються переваги сучасним підходам до надання послуг. Але, не дивлячись на велику роботу, рівень поінформованості населення не досяг бажаного, і швидше за все, через відсутність орієнтації населення на здоровий спосіб життя. Тому ще є питання, над якими треба посилено працювати.

Майструк Галина Павлівна, Голова Правління благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» виступила із доповіддю на тему «Впровадження концепції Комплексної медичної допомоги під час небажаної вагітності на національному рівні». Галина Павлівна наголосила, що в Україні майже відсутня адекватна сексуальна освіта серед молоді, особливо у юнаків у віці від 14 до 16 років. Це, в першу чергу, і призводить до виникнення незапланованої, а значить і небажаної вагітності. Не можна звинувачувати лише жінку, якщо вона погоджується робити аборт, в цьому питанні винен і її лікуючий лікар, що не проконсультував жінку з питань контрацепції, і система охорони здоров’я, що несвоєчасно розробляє протоколи, а також держава, що не в змозі забезпечити гідний рівень життя та соціального захисту. Однак програми ПС працюють і вже у найближчому часі ми очікуємо зміни на краще.

Про досвід роботи «Клінік, дружніх до молоді» розповіла Веренич Вікторія Іванівна, лікар гінеколог КДМ ДКЛ №6 Шевченківського району м. Києва, національний тренер з питань надання медико-соціальних послуг підліткам та молоді. Клініка, дружня до молоді, надає комплексну медико-психосоціальну допомогу з питань збереження здоров’я, обумовлених специфікою підліткового віку, на засадах добровільності, доступності та доброзичливості. Клієнтами таких клінік стають молоді люди, які реалізуючи свої статеві потяги не мають освіченості з питань контрацепції та в яких виникають відповідні проблеми зі здоров’ям. Діяльність клініки має на меті збереження репродуктивного здоров’я підлітків та молоді, профілактика ЗПСШ, ВІЛ/СНІДу, незапланованої вагітності та збереження психічного здоров’я молоді.

Особливої дискусії під час проведення заходу викликали питання нормативного забезпечення застосування контрацептивних засобів в Україні.

У своїй доповіді Олена Беденко-Зваридчук, Голова Комітету з медичного права Асоціації правників України, директор ЮК «МедАдвокат», член Громадської ради при МОЗ України, відзначила, що деякі положення чинних наказів МОЗ України, що регламентують надання акушерсько-гінекологічної допомоги, вступають в колізію із положеннями Цивільного кодексу України.

Особливістю конференцій з онлайн-трансляцією, що проводить портал МедПросвіта, є те, що кожен з дистанційних учасників, в подальшому може отримати сертифікат загальнодержавного зразка. Для цього достатньо надати 75% відсотків правильних відповідей на тестові питання по матеріалам конференції, що будуть розміщені на порталі www.medprosvita.com.ua після 10 листопада разом з відеозаписом конференції.

Організатори висловлюють подяку усім, хто прийняв участь у цьому заході, а також Європейській мережі медичних лабораторій «СІНЕВО» та компанії «Юрія-фарм», що є лідером з виробництва інфузійних розчинів в Україні,за спонсорську підтримку.

 Новости

« Март ´24 »
ПВСЧПСВ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
03


Партнеры
Vox populi - vox dei

Хотите ли Вы принимать участие в коротких интернет-опросах на медицинскую тематику?

Да
Нет


Результаты предыдущих голосований

Как часто Вы посещаете наш ресурс?

 Каждый день - 40 [9%]

 2-3 раза в неделю - 57 [13%]

 Раз в неделю - 60 [13%]

 Пару раз в месяц - 49 [11%]

 Я тут впервые, но обязательно вернусь - 246 [54%]


Всего голосов: 453Medicus Amicus - это медицинский сайт, фотосайт, психологический сайт,
сайт постоянного медицинского образования, медицинская газета и даже медицинский журнал.
Все замечания и пожелания присылайте используя форму обратной связи
Все права защищены и охраняются законом.
© 2002 - 2024 Rights Management
Автоматизированное извлечение информации сайта запрещено.
Подробности об использовании информации, представленной на сайте
в разделе "Правила использования информации"